20.03 Do jakich transakcji nadaje się rachunek zastrzeżony?

Rachunek zastrzeżony nadaje się do transakcji różnej wartości.

Usługa jest najbardziej zalecana w przypadku transakcji o dużej wartości: nieruchomości, majątku ruchomego, zakupu domen, biżuterii i dzieł sztuki, zleceń usług (np. w ramach umowy o usługi budowlane) i podobnych transakcji.