5.03. Wysłałem/-am SMS-a, ale nie otrzymałem/-am usługi. Co robić?

Jeśli usługa została opłacona za pośrednictwem wiadomości SMS, w sprawie świadczenia usługi należy skontaktować się bezpośrednio z administratorem serwisu.

Na stronie internetowej klientom zazwyczaj udostępnia się dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail.