10.03 Jak stworzyć projekt zbierania płatności dla usługi Paysera Tickets?

Zaloguj się w systemie Paysera

Zaloguj się na swoje konto Paysera.

 

Zamów usługę pobierania płatności

Aby aktywować usługę pobierania płatności zaloguj się na swoje konto Paysera.

Z menu po lewej stronie wybierz Ustawnienia > Ustawnienia profilu, następnie wybierz Zarządzanie usługami > Zmień. 

Zamów usługę Pobieranie płatności online przez system bankowości elektronicznej lub inny i kliknij przycisk Zmów.

Uwaga! Aby zamówić daną usługę, użytkownik musi przejść proces identyfikacji. Instrukcje opisujące procedurę identyfikacji krok po kroku są dostępne na koncie każdego użytkownika.

 

Stwórz projekt pobierania płatności

Z menu po lewej stronie wybierz Projekty i działania > Moje projekty > Dodaj nowy projekt.

 

Ustawienia projektów dla Paysera Tickets

Uwaga! Projekt pobierania płatności wystarczy stworzyć raz i korzystać z niego dla wszystkich wydarzeń.

Adres projektu

Adres projektu: https://tickets.paysera.com Zostanie wprowadzony automatycznie

Ustawienia projektu

Upewnij się, że następujące funkcje dla projektu pobierania płatności są aktywowane:

  • blokada podwójnego rozliczenia.
  • blokada wysyłania listów do osób, które rozpoczęły proces rozliczania ale go nie zakończyły. Zazwyczaj list jest wysyłany po upływie 3 godzin i tylko dla płatności, które można wykonać w ciągu 15 minut.
  • Przekierowanie osoby, która wykonała płatność na stronę projektu zgodnie z adresem accepturl tylko po otrzymaniu potwierdzenia pomyślnie zrealizowanej płatności.

Pozostałe pola powinny być wypełnione zgodnie z danymi dotyczącymi planowanego wydarzenia/wydarzeń. Jeden projekt może być wykorzystywany dla nieograniczonej liczby wydarzeń.

Uwaga. Jeśli w trakcie tworzenia projektu wybierzesz opcję: Użyję systemu dystrybucji biletów Paysera Tickets, powyżej wymienione funkcje zostaną uruchomione automatycznie.

Uruchomienie projektu 

Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych, kliknij przycisk Przekaż do przeglądu. Sprzedaż możesz ropocząć dopiero po uruchomieniu projektu. Przegląd projektu może potrwać do 48 godzin. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. 


Dane dot. projektu, potrzebne do stworzenia wydarzenia

W celu stworzenia płatnego wydarzenia, w systemie Paysera Tickets wpisz ID projektu i hasło projektu. Potrzebne dane znajdziesz po zalogowaniu się na swoje konto i wybraniu z menu po lewej stronie następujących opcji: Projekty i działania > Moje projekty > Ustawnienia projektu > Ogólne ustawienia projektu.