10.03 Jak stworzyć projekt zbierania płatności dla usługi Paysera Tickets?

Zaloguj się do Paysera

Zaloguj się na swoje konto Payseras.

 

Zamów usługę zbierania płatności

W celu aktywowania usługi zbierania płatności online należy zalogować się na konto Paysera, w górnym menu wybrać kółko ustawień i Zarządzanie usługami>Włącz / Wyłącz. Wybierz Zbieranie płatności online przez system e-bankowości i inne systemy i zamów usługę.

Ważne! Tę usługę może zamówić wyłącznie w pełni zidentyfikowany użytkownik. Instrukcję procesu identyfikacji odnajdziesz po zalogowaniu na konto Paysera.

 

 Stwórz projekt zbierania płatności

W menu po lewej wybierz Zbierania płatności > Projekty > Dodaj nowy projekt.

 

Ustawienia projektu Paysera Tickets

Ważne! Projekt zbierania płatności jest tworzony tylko jeden raz, więc do wszystkich swoich wydarzeń można wykorzystać ten sam projekt.

Adres projektu

W polu adresowym projektu obowiązkowo należy wskazać: https://tickets.paysera.com. Ten adres nie wymaga potwierdzenia własności.

 

Ustawienia projektu

W ustawieniach usługi zbierania płatności należy aktywować następujące opcje:

Zakaz powtórnej zapłaty.

Nie wysyłać listów do klientów, jeśli rozpoczęli płatność, lecz nie zapłacili. Zazwyczaj list jest wysyłany po 3 godzinach i tylko dla takich sposobów płatności, na których wykonanie wystarcza 15 minut.

Powrót płatnika do serwisu projektu według adresu wskazanego przez accepturl wyłącznie po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia płatności.

Pozostałe pola wypełnij zgodnie z planem wydarzenia czy wydarzeń. Jeden projekt można wykorzystać do nieograniczonej liczby wydarzeń.

 

 Aktywacja projektu:

Po wypełnieniu wszystkich danych kliknij Przekaż do przeglądu. Sprzedaż będzie można rozpocząć po aktywacji projektu. Zatwierdzenie projektu może potrwać do 48 godz. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Centrum Pomocy Paysera.

 

 Dane projektu dla utworzenia wydarzenia

W celu utworzenia płatnego wydarzenia, w systemie Paysera Tickets należy wpisać id projektu i hasło projektu. Te dane odnajdziesz po zalogowaniu na konto, w menu po lewej Zbierania płatności > Projekty > Ogólne ustawienia projektu.