18.01. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapoznania się z przetwarzanymi przez Paysera danymi osobowymi należy złożyć wniosek (formularz poniżej), w którym należy wskazać swoje imię i nazwisko. Wniosek ma być potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Prosimy o wskazanie preferowanego sposobu odpowiedzi (e-mail, list polecony lub odbiór osobisty).

Paysera, po otrzymaniu Państwa wniosku na piśmie, w określonym w przepisach prawnych terminie, przedstawia na piśmie rzeczowe dane lub wskazuje przyczyny odrzucenia takiego wniosku.

 

Przesłanie danych na e-mail

Jeśli został wybrany sposób odpowiedzi na e-mail, zaszyfrowane dane zostaną wysłane na wskazany przez Państwa adres mailowy. Kod deszyfrujący prześlemy wiadomością SMS na wskazany w Państwa profilu numer telefonu.

Jeśli Państwo są klientem Paysera, odpowiedź zostanie wysłana na wskazany w systemie Paysera jako adres kontaktowy adres e-mail.

Jeśli Państwo nie są klientem Paysera, we wniosku należy wskazać adres e-mail, na który Państwo chcą otrzymać wiadomość, oraz numer telefonu, na który zostanie wysłany kod deszyfrujący.

 

Przesłanie danych listem poleconym

Jeśli wybrali Państwo opcję otrzymania danych listem polecony i są klientem Paysera, odpowiedź zostanie wysłana na wskazany w systemie Paysera adres kontaktowy.

Jeśli Państwo nie są klientem Paysera, we wniosku należy wskazać właściwy adres pocztowy.

 

Odbiór danych w oddziale

Jeśli wybrali Państwo opcję osobistego odbioru danych, zapraszamy do oddziału Paysera pod adresem Pilaitės pr. 16, Wilno, Republika Litewska, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

 

Opłata za udostępnienie danych

Jeden raz w ciągu roku kalendarzowego dane są udostępniane bezpłatnie. W każdym innym przypadku udostępnienie danych jest odpłatne. Ustanowiona przez Paysera kwota 10,00 euro nie przekracza kosztu udostępnienia danych.Załączniki 
 
 subject_access_request.pdf (83.57 KB)