13.05 Jak otrzymać wiadomość e-mail za każdym razem, gdy klient pomyślnie kupi przedmiot w witrynie?

WybierzProjekty i przedsięwzięcia > Moje projekty.

Obok projektu kliknij opcję Ustawienia projektu > Ustawienia usługi pobierania opłat.

Tutaj, obok Wysyłanie informacji po pomyślnie dokonanej płatności, zaznacz "haczykiem" pole i podaj adres e-mail, na który będą wysyłane informacje za każdym razem, gdy otrzymasz wpłatę.