14.02 Wiadomość zwrotna SMS ze słowem kluczowym

Jeśli wiadomość zwrotna nie jest kierowana do automatycznego pliku php, odpowiedź musi zawierać: adres strony internetowej oraz termin, w jakim usługa będzie świadczona. Np.: Dziękuję. Wsparcie otrzymano. Usługa zostanie zrealizowana w ciągu 24 godzin.