Baza wiedzy: 4. Konto IBAN
4.02. Użycie IBAN

Standard rachunku IBAN jest stosowany w krajach SEPA (Jednolity Obszar Płatniczy w Euro): we wszystkich krajach UE, a także w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, Szwajcarii, San Marino i Monako.

Jednolity Obszar Płatniczy w Euro (SEPA, ang. Single Euro Payments Area) obejmuje 52 kraje i terytoria, które realizują przelewy w euro zgodnie z jednolitymi zasadami i standardami płatności.

Litwa musi również korzystać z tych samych form zleceń płatniczych, co inne kraje SEPA, dlatego przelewy krajowe i międzynarodowe do krajów SEPA są jednolite i są dokonywane za pośrednictwem rachunków typu IBAN, przy użyciu tego samego formatu zleceń płatniczych i wyciągów z rachunków.