23.04 Jak jest cena usługi dostawy przesyłek?

Stawki obowiązujące dla usługi dostawy przesyłek są dostępne tu.

Cena dostawy przesyłki zależy od wybranej przez sprzedawcę firmy kurierskiej i rodzaju dostawy. Cena jest umieszczana w systemie Paysera przed zatwierdzeniem przez sprzedawcę zlecenia. Odpowiednia kwota zostaje zarezerwowana na należącym do sprzedawcy rachunku Paysera do dnia wystawienia faktury, następnie kwota ta jest automatycznie pobierana. Faktura za poprzedni miesiąc kalendarzowy jest dostarczana sprzedawcy do 15 dnia bieżącego miesąca.

Więcej o usłudze dostawy przesyłek

Jak rozpocząć korzystanie?