12.03 Czy można zgłosić kilka stron internetowych do jednego projektu?

Do jednego projektu można zgłosić tylko powiązane witryny lub różne adresy tej samej witryny.

Dla odrębnych witryn należy stworzyć nowe projekty.