14.04 Kiedy zostaną wypłacone pieniądze za zebrane wiadomości SMS?

Termin wypłaty zależy od kraju płatnika. Płatności są generowane automatycznie pierwszego dnia miesiąca, a szacunkowa kwota i data wypłaty są podane w tabeli bezpośrednio po wygenerowaniu wypłat.

Tabelę z datami i kwotami wypłat można zobaczyć w sekcji Projekty i przedsięwzięcia > Wypłaty z wpływów SMS.

Okresy wypłaty według kraju, w którym pobierasz wpłaty, znajdziesz pod tym linkiem.