12.04 Opis projektu

W trakcie tworzenia projektu należy przedstawić zwięzły opis świadczonych usług. Opis widoczny jest w sekcji Tutaj możesz edytować: > Ustawienia projektu > Opis projektu. W każdej chwili możesz dostosować informacje do swoich potrzeb.

Opis projektu należy podać w języku polskim oraz w językach, w których działa Twoja witryna.

W tej sekcji należy zamieścić:

  • Nazwę projektu/usługi wraz z krótkim opisem. Np. Internetowy sklep odzieżowy.
  • Szczegółowy opis projektu, wyszczególniający i wskazujący, jakie towary lub usługi będą dostarczane w Twojej witrynie;
  • Warunki dostawy towarów poprzez podanie krótkiego opisu lub linku do informacji na Twojej witrynie internetowej;
  • Warunki zwrotów z krótką instrukcją lub łączem do informacji, znajdującej się na Twojej witrynie.

Zamieściliśmy przykłady, jak powinny wyglądać opisy, które możesz zobaczyć obok gotowego lub realizowanego przez Ciebie projektu. Aby je zobaczyć, w sekcji Nazwa projektu / usług (krótki opis) kliknij Jak dodać opis?.