Baza wiedzy: 3. Ustawienia konta
3.01 Logowanie na konto i dodatkowe potwierdzenie logowania

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa konta i ochronę danych klienta oraz aby połączenie z klientem było jak najwygodniejsze i najszybsze, udostępniliśmy 3 sposoby połączenia. W takim przypadku Klient Paysera w oknie połączenia powinien wprowadzić swój "login" (adres e-mail lub numer telefonu) i, kontynuując połączenie, wybrać jedną z 3 dostępnych metod:

  1. Logowanie za pomocą aplikacji mobilnej.
  2. Logowanie za pomocą mobilnego podpisu elektronicznego.
  3. Logowanie za pomocą hasła. Po wybraniu tej metody połączenia z kontem konieczne będzie dodatkowe potwierdzenie swojego logowania. W systemie Paysera możesz wybrać najbardziej odpowiadający Twoim indywidualnym potrzebom wygodny i bezpieczny sposób dodatkowej identyfikacji. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia > Ustawienia profilu, wybierz Sposoby logowania, a także dodatkowe potwierdzenie logowania. W otwartym oknie wybierz najbardziej odpowiadający Ci / akceptowalny przez Ciebie poziom bezpieczeństwa:

- aplikacja mobilna. Dodatkowy kod identyfikacyjny otrzymasz w aplikacji.
- telefon komórkowy. Dodatkowy kod identyfikacyjny otrzymasz w telefonie za pomocą SMS.
- mobilny podpis elektroniczny. Kod weryfikacyjny zostanie wysłany na Twój główny numer telefonu.