20.03. Jakie są warunki i opłaty związane z otwarciem rachunku zbiorczego Paysera?

Rachunki zbiorcze dla firm można otwierać w następujących krajach: Litwa, Łotwa, Bułgaria, Szwecja, Estonia oraz – w niektórych przypadkach – Niemcy.

Otwarcie rachunku zbiorczego jest bezpłatne, z wyjątkiem:

1) firm szwedzkich – opłata wynosi 10 EUR;

2) firm bułgarskich – opłaty są następujące:

  • 10 EUR dla obywateli Bułgarii lub bułgarskich firm – gdy dyrektor/dyrektorzy lub udziałowiec/udziałowcy (osoby fizyczne i firmy) są Bułgarami.
  • 70 EUR dla obywateli i firm z UE/EOG – gdy dyrektor/dyrektorzy lub udziałowiec/udziałowcy (osoby fizyczne i firmy) pochodzą z krajów UE/EOG.
  • 150 EUR dla obywateli i firm spoza UE/EOG – gdy dyrektor/dyrektorzy lub udziałowiec/udziałowcy (osoby fizyczne i firmy) NIE pochodzą z krajów UE/EOG.

Środki kapitału statutowego można przelewać lub wpłacać w gotówce na rachunek zbiorczy (w Centrum Obsługi Klienta Paysera pod adresem Pilaitės pr. 16, Wilno).

Rachunki zbiorcze otwiera się tylko w jednym celu: kumulacji kapitału statutowego, dlatego wpłacać/przelewać na te rachunki można tylko środki przeznaczone na ten cel. Na rachunek zbiorczy nie można przelewać żadnych innych środków, nie można też dokonywać nie niego przelewów ani płatności innego rodzaju.