Biežāk uzdotie jautājumi: 20. Darījuma konts
20.02. Kādas ir darījuma konta priekšrocības?
  • Riska pārvaldība – pircējs un pārdevējs, lai pārvaldītu iespējamo norēķinu neveiksmes vai preču/pakalpojumu sliktas kvalitātes risku, nolemj slēgt darījuma līgumu, vienojoties, ka pircējs norēķināsies ar pārdevēju nevis tieši, bet gan ar aģenta starpniecību (šajā gadījumā ar darījuma konta pakalpojuma sniedzēja Paysera starpniecību).
  • Samaksāto līdzekļu aizsardzība – Paysera, ievērojot līgumā paredzētos nosacījumus, tur darījuma kontā noguldītos līdzekļus un pārskaita tos pārdevējam tikai tad, kad ir izpildīti līgumā aprakstītie nosacījumi (piemēram, iesniedzot paziņojumu noteiktā formātā par preču saņemšanu).

     Ja darījums starp pircēju un pārdevēju neizdodas, Paysera atgriež samaksātos līdzekļus pircējam.

  •  Abu pušu intereses ir aizsargātas – Paysera cenšas aizsargāt līguma pušu, gan pircēja, gan pārdevēja, intereses, un, izvēloties Paysera par savu aģentu, jūs varat justies droši un pārliecināti.

            Pārdevēja aizsargātās intereses:

            * tiek pārbaudīta pircēja uzticamība

            * tiek noteikti individuāli aktīvu pirkšanas un atgriešanas nosacījumi

            * nauda tiek samaksāta avansā – tiek izslēgts maksātnespējas/nokavētu maksājumu risks 

            * tiek izslēgts negaidīta atmaksas pieprasījuma risks

            * ja aktīvs (preces) tiek atgriezts, pircējs samaksātos līdzekļus saņem tikai pēc tam, kad aktīvs droši nonāk pie pārdevēja

           Pircēja aizsargātās intereses:

           * tiek pārbaudīta pārdevēja uzticamība

           * tiek noteikti individuāli aktīvu pirkšanas un atgriešanas nosacījumi 

           * nauda tiek pārskaitīta pārdevējam tikai pēc aktīva nodošanas pircējam

           * tiek noteikti darījuma izpildes termiņi – pārdevēja interesēs ir ievērot termiņu


  • Drošs un atzīts aģents – Paysera ir labi pazīstama un pieredzējusi finanšu iestāde, kā arī maksājumu pieņemšanas tiešsaistē līderis Baltijā. Iestāde garantē drošu un netraucētu gan vienkāršu, gan sarežģītāku darījumu pārvaldību.

Noguldīto līdzekļu drošība: kopš 2012. gada Paysera ir licencēta elektroniskās naudas iestāde, kurai ir tiesības visā Eiropas Savienībā veikt darbības, kas saistītas ar elektroniskās naudas izdošanu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu. Tās elektroniskās naudas iestādes licenci izsniedza Lietuvas Banka. Iestādi periodiski pārbauda un revidē Lietuvas Republikas centrālā banka, kas uzrauga finanšu iestādes un palīdz nodrošināt pārredzamu un nevainojamu darbību. Lietuvas Bankas oficiālā vietne: www.lb.lt.

          Lūdzu ņemt vērā, ka klientu līdzekļi, kas atrodas Paysera kontā, tiek turēti saskaņā ar Lietuvas Republikas Elektroniskās naudas un elektroniskās naudas iestāžu likuma 25. panta 1. punktu. Šajā gadījumā klientu līdzekļi:

          * tiek turēti īpašos bankas kontos, kas paredzēti klientu līdzekļu glabāšanai 

          * netiek izmantoti uzņēmuma vajadzībām, netiek aizdoti vai ieguldīti

          * tie nav pakļauti piedziņai elektroniskās naudas iestādes parādu dēļ.

  •  Pārredzams pārdošanas un pirkšanas process – darījuma konta atvēršanas process ir īss, skaidrs un pārredzams. Konts būs redzams visām darījuma pusēm visa procesa laikā.