12.12 Statusi i projektit Rishikohet, por nuk miratohet

Ky status do të thotë që administratori ka rishikuar projektin tuaj, por ka identifikuar disa defekte ose gabime.

Ju lutemi bëni korrigjime në bazë të komenteve të administratorit dhe paraqiteni përsëri projektin për rishikim.