12.12 Projekta statuss "Nav apstiprināts"

Šis statuss nozīmē, ka administrators ir izskatījis jūsu projektu un konstatējis kādas kļūdas vai neatbilstības.

Lūdzu, veiciet labojumus, ņemot vērā administratora komentārus, un atkārtoti iesniedziet projektu izskatīšanai.