12.12 Статусът на проекта е „Прегледан”, но не е одобрен

Този статус означава, че администраторът е прегледал  Вашия проект, но е установил някои недостатъци или грешки.
Моля, направете корекциите, съгласно коментарите на администратора и отново изпратете проекта за преглед.