12.12 Status projektu „Sprawdzony, ale nie potwierdzony“

Ten stan oznacza, że ​​administrator przejrzał Twój projekt, ale zidentyfikował pewne braki lub błędy.

Wprowadź poprawki na podstawie komentarzy administratora i ponownie prześlij projekt do przeglądu.