12.12. Projekti staatus - Ülevaadatud, kuid kinnitamata

See olek tähendab, et administraator on teie projekti üle vaadanud, kuid tuvastanud teatud vead või puudused.

Palun tehke administraatori kommentaaride põhjal parandused ja esitage projekt uuesti ülevaatamiseks.