7.17 Opsionet e pagesës së tarifave SHA dhe OUR

SHA - paguesi (ju) paguan të gjitha tarifat e aplikuara për transferin, dhe tarifat e aplikuara nga bankat e tjera paguhen nga përfituesi (në disa raste përfituesi thjesht mund të marrë një shumë më të vogël).

OUR - paguesi (ju) paguan të gjitha tarifat përfshirë tarifat e bankave të tjera të aplikuara në këtë transfer. Nëse tarifa e paguar nuk mbulon të gjitha tarifat e një banke korrespondente dhe bankës së përfituesit, shuma që mungon duhet të paguhet. Tarifat e tjera të bankave të tjera gjithashtu mund të zbriten nga një shumë e transferuar (raste të shpeshta me transferet në USD)