7.17. Sposoby uiszczenia prowizji SHA i OUR za zlecone przelewy

Dla przelewów międzynarodowych mogą być naliczne dwa różne rodzaje prowizji: SHA i OUR.

SHA – Nadawca przelewu ponosi wszystkie koszty związane z tym przelewem, odbiorca natomiast uiszcza opłaty nałożone przez inne banki (w niektórych przypadkach kwota do zapłaty przez odbiorcę przelewu będzie niższa).

OUR – Nadawca przelewu ponosi wszystkie koszty związane z tym przelewem, wliczając opłaty pobierane przez banki pośredniczące. Jeżeli uiszczona opłata nie pokryje wszystkich należności - wymaganą sumę trzeba wpłacić dodatkowo.  Opłaty naliczane dodatkowo przez inne banki mogą być wyliczane z kwoty przelewu (częsta praktyka w przyypadku przelewów w walucie USD).