7.17. SHA ir OUR mokesčių už pervedimą mokėjimo būdai

Atliekant tarptautinius pervedimus, gali būti taikomi du skirtingi įkainiai: SHA ir OUR.

SHA - Mokėtojas (jūs) apmoka visus už tokį pervedimą taikomus mokesčius, o kitų bankų mokesčius apmoka gavėjas (tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą).

OUR - Mokėtojas (jūs), siųsdamas pinigus, apmoka visus, tame tarpe ir bankų tarpininkų už šį pervedimą taikomus mokesčius. Jeigu sumokėtas mokestis nepadengia visų korespondento ir gavėjo banko nustatytų mokesčių, trūkstamą sumą privaloma sumokėti papildomai. Papildomi kitų bankų mokesčiai gali būti atskaitomi ir nuo pervedamos sumos (dažni atvejai darant pervedimus USD valiuta).