7.19 Kur do t'i shohë përfituesi paratë në llogarinë e tij/saj?

Koha e nevojshme për të pranuar paratë varet nga mënyra e pagesës:

  • Transferet tek një përdorues tjetër Paysera - arrin te përfituesi brenda një minute.
  • Transferet SEPA (jo urgjent ) - arrin te përfituesi gjatë orëve të caktuara, pesë herë në ditë, në ditët e punës.
  • Transferet SEPA e menjëhershme - arrin te përfituesi brenda një minute.
  • Transferet ndërkombëtare - arrin te përfituesi brenda 1-3 ditëve të punës.


Të gjitha informacionet, përfshirë kohën e kreditimit dhe tarifat për transferet në EUR, mund t'i gjeni këtu.

Të gjitha informacionet, përfshirë kohën e kreditimit dhe tarifat për transferet në monedha të tjera, mund t'i gjeni këtu.