7.19. Кога получателят ще види парите по своята сметка?

Сроковете за заверяване на суми в EUR са указани тук.

Сроковете за заверяване на преводи в други валути може да бъдат прегледани тук.