6.06 Borxhi

Në rast se keni ndonjë borxh në llogarinë tuaj, ju mund ta mbuloni atë duke rimbushur llogarinë. Borxhi do të mbulohet automatikisht, sapo të përpiloni llogarinë.

Sigurohuni që të rimbushni llogarinë e borxhit.

Ju mund ta kontrolloni borxhin në llogarinë tuaj duke klikuar te Llogaritë dhe Kartat> Shih llogaritë. Shuma e borxhit do të shfaqet me shenjën minus pranë saj. Klikoni mbi shumën për të parë arsyet e borxhit.

Informacioni në lidhje me rimbushjen e një llogarisë Paysera mund të gjendet në pjesën Llogaritë dhe Kartat> Rimbush llogarinë tuaj. Ju gjithashtu mund të rimbushni llogarinë tuaj Paysera me një transfer standard nga llogaria juaj bankare (vetëm në monedhën EUR dhe vetëm nga vendet SEPA). Në këtë rast, numri i IBAN i llogarisë tuaj Paysera duhet të tregohet kur kryeni një transfer.

NESE LLOGARIA JUAJ ËSHTË MBYLLUR, dhe ke marrë një mesazh se ke një borxh Ju mund ta transferoni shumën e borxhit në llogarinë tonë:

Pranuesi: Paysera LT, UAB
Llogaria e pranuesit : LT343500010001000364
Banka: Paysera LT, UAB
Kodi i bankës: 35000
SWIFT: EVIULT2VXXX
Adresa e bankës: Pilaitės pr. 16, Vilnius, LT-04352, Lituania 


Sigurohuni që të tregoni "për borxhin e Emrin dhe Mbiemrin/ Kodit personal" në fushën Qëllimi. Pasi të keni mbuluar borxhin, na informoni për këtë duke dërguar një email në debts@paysera.com.

Në rast se dëshironi të mbuloni një borxh në një monedhë tjetër ose nga një bankë e një vendi tjetër, na jepni informacionin se në cilën monedhë dhe nga cili vend dëshironi të paguani, dhe ne do t'ju dërgojmë të gjitha detajet e nevojshme. Mund të na kontaktoni duke dërguar një email në debts@paysera.com.