9.33 Sa kohë duhet për të marrë para nga PayPal në kartelën tuaj Visa?

Nëse keni bërë pagesën e fondeve monetare nga sistemi PayPal në kartelën Visa, marrja dhe kreditimi i këtyre transfereve zgjat deri në 10 ditë pune.

Nëse nuk e keni marrë transferin për më gjatë se afati i treguar, ju lutemi kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit.