9.33 Ile czasu trwa przelew pieniędzy z PayPal na kartę Visa?

eśli została dokonana płatność z systemu PayPal na kartę Visa, otrzymanie i zaksięgowanie takich przelewów zajmuje do 10 dni roboczych.

Jeśli przelew nie został dokonany w krótszym, niż wymieniony terminie, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.