9.33 Колко време отнема получаването на пари от PayPal по карта Visa?

Ако сте наредили плащане на суми от системата PayPal към Вашата карта Visa, получаването и заверяването на подобни преводи отнема до 10 работни дни.

Ако не сте получили превода и посоченият срок е надвишен, моля свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“.