9.23 A mund të bllokohet kartela ime Visa pa pëlqimin tim?

Paysera rezervon të drejtën të bllokojë kartelën tuaj Visa ose të bllokojë llogarinë tuaj nëse:

  • Ne dyshojmë për përdorim të paligjshëm të kartelës ose llogarisë tuaj, ose mashtrim
  • në raste të tjera që lidhen me sigurinë
  • ne duhet ta bëjmë këtë sipas kërkesave të akteve ligjore
  • ju nuk paguani tarifat e aplikueshme ose mbuloni një bilanc negativ të kartelës
  • ka arsye të tjera për kryerjen e veprimeve të tilla sipas ligjeve dhe Marrëveshjes së Shërbimit të Përgjithshëm të Pagesave. Më shumë informacion jepen këtu;

Ne gjithashtu mund të kufizojmë mundësinë e përdorimit të kartelës tuaj dhe / ose llogari nëse mendojmë se këto mjete mund të përdoren për pastrim parash ose financim të terrorizmit, mashtrim ose qëllime të tjera kriminale.