8.19. ბარათის დაბლოკვა მომხმარებლის თანხმობის გარეშე

ეისერა ბანკი საქართველო იტოვებს უფლებას დაბლოკოს თქვენი ევროპული Visa ბარათი ან დაბლოკოს თქვენი ანგარიში, თუ:

  • გვაქვს ეჭვი თქვენი ბარათის ან ანგარიშის უკანონო გამოყენების ან თაღლითობის შესახებ;
  • უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ სხვა შემთხვევებში;
  • სასამართლო ან/და სხვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნის შესაბამისად;
  • თუ თქვენ არ იხდით ბარათის მომსახურების საკომისიოს ან არ ფარავთ ბარათის ანგარიშზე არსებულ უარყოფით ბალანსს;
  • Visa ბარათის მომსახურების ხელშეკრულების მუხლებიდან გამომდინარე - ვიზა ბარათის ხელშეკრულება

 

ბანკმა ასევე შესაძლოა შეზღუდოს თქვენი ბარათის ან/და ანგარიშის გამოყენების შესაძლებლობა, თუ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ფულის გათეთრების ან ტერორიზმის დაფინანსების, თაღლითობის ან სხვა დანაშაულებრივ ქმედებებს.