9.23 Czy karta Visa może zostać cofnięta nie na mój wniosek?

Paysera zastrzega sobie prawo do anulowania Twojej karty Visa lub zablokowania konta, jeśli:

  • podejrzewamy, że Twoja karta lub konto jest używane nielegalnie lub w sposób oszukańczy;
  • w innych przypadkach związanych z bezpieczeństwem;
  • jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z wymogami aktów prawnych;
  • nie zapłacisz obowiązujących opłat ani nie pokryjesz ujemnego salda karty;
  • istnieją inne powody, aby to zrobić, zgodnie z prawem lub Ramową Umową o Usługach Płatniczych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Możemy również ograniczyć dostęp do Twojej karty i / lub konta, jeśli uważamy, że te środki mogą zostać użyte do prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustwa lub innych celów przestępczych.