3.13. Si te bej nje videotelefonate dhe te hyj ne Google Meet?

Identifikimi i klientit ne Paysera behet permes sherbimit te videotelefonates nepermjet Google Meet.

Per te bere nje videotelefonate, ju lutemi kontaktoni Sherbimin ndaj Klientit nepermjet telefonit. Gjate videotelefonates, nje konsulent do t'ju dergoje nje email me nje link per t'u lidhur ne Google Meet.

Kur nje klient bashkohet me nje videotelefonate permes linkut qe u eshte derguar – identifikimi kryhet menjehere.

Nje videotelefonate permes Google Meet mund te behet duke perdorur:

Nje kompjuter – linku per videotelefonaten mund te hapet si zakonisht, thjesht permes faqes web qe perdorni zakonisht.
Telefoni juaj – duhet te shkarkoni aplikacionin Google Meet para videotelefonates.
Pasi te klikoni mbi linkun e Google Meet ne email, klikoni ne butonin "Request to join" – do te ridrejtoheni ne videotelefonate me nje konsulent, dhe do te jeni ne gjendje te kryeni identifikimin nepermjet videotelefonates.

Ju lutemi te keni parasysh se:

- Mbajtesi i llogarise duhet te jete i vetem gjate videotelefonates;
- Gjate videotelefonates, pronari i llogarise duhet te tregoje dokumentin qe eshte verifikuar ne sistemin e Paysera-s;
- Cilesia e kameres, mikrofonit dhe lidhjes se internetit duhet te permbushë kerkesat e standardeve te cilesise optimale;
- Klienti duhet te pajtohet me regjistrimin e videos dhe me mbledhjen dhe perpunimin e te dhenave personale per qellimet dhe nen kushtet e     Politikes se Privatesise se Paysera-s: https://www.paysera.com/v2/en-GB/legal/privacy-policy .

 Ju lutemi te keni parasysh se nese klienti nuk pranon regjistrimin e videos, videotelefonata nuk mund te kryhet.
Tags