7.13. Статусът на превод: Подписан

Спешните преводи от системата Paysera се изпълняват средно в рамките на 15 минути. Ако статусът на превода Ви е Подписан, той ще се промени на Изпълнен, когато посоченият срок изтече.
Можете да прегледате изпълнените преводи в акаунта си, като кликнете върху ИНФОРМАЦИЯ > Извлечение по сметка. Тук можете да видите данни и за времето и сумата на превода.