3.06 Вашият телефонен номер е променен и не можете да влезете в акаунта си в Paysera

 1. Ако вече не ползвате телефонния номер, който е потвърден в акаунта Ви в Paysera, и желаете да го замените с друг, препоръчваме да влезете в акаунта с помощта на мобилното приложение на Paysera. Като влезете в акаунта по този начин, вече няма да се налага да извършвате допълнително потвърждение на вход. След като влезете в системата, ще можете да въведете нов телефонен номер и да го потвърдите в менюто отляво, като изберете Настройки > Настройки на акаунта > Телефонен номер > Добавяне на телефон. Потвърдете новия номер и го задайте като телефонен номер, на който трябва да се изпращат потвърждения.
2. Ако не можете да влезете в акаунта си чрез мобилното приложение на Paysera, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ относно добавянето на нов телефонен номер. Моля, имайте предвид, че за да добавите нов телефонен номер към Вашия акаунт в Paysera, от съображения за сигурност първо ще трябва да Ви идентифицираме още веднъж чрез видео разговор.
Забележка: Един и същ телефонен номер може да бъде добавен и използван само от един клиент на Paysera. Ако телефонният номер вече е използван и е одобрен за друго лице, няма да можете да го добавите към Вашия акаунт.