7.20 Kodet SWIFT / BIC. Ku mund ta gjej një kod SWIFT?

BIC është një emër tjetër për kodin SWIFT. Prandaj, nëse ju kërkohet të vendosni një kod SWIFT në një formular transferin, thjesht mund të vendosni një kod BIC.

Ju mund të gjeni një kod SWIFT / BIC në një formular transferi. Për ta bërë këtë, zgjidhni TRANSFERET > Transfer Bankar. Kur të filloni të plotësoni formularin, do të shfaqet fusha "Ju mund të gjeni një kod SWIFT këtu: Lista e kodeve SWIFT".