7.20. SWIFT / BIC кодове. Къде мога да видя SWIFT кода?

BIC код е другото наименование на SWIFT код. Ако при попълване на платежно нареждане се изисква да въведете SWIFT код, означава, че трябва да въведете BIC кода на банката.
Ако не знаете SWIFT / BIC кода на някоя банка, можете да го проверите. За да го видите, изберете Преводи > Банков превод. Когато попълните IBAN номера на бенефициента, под полето ще се визуализира текстът: „SWIFT кодът е наличен тук: Списък със SWIFT кодове“. За да проверите кода на конкретната банка е необходимо в отворилата се страница, да въведете наименованието на банката, града, в който се намира и държавата. С въвеждане на тези данни ви се показва SWIFT кода, който можете да въведете в платежното нареждане.