2.01 Hapja e llogarisë së korporatës (biznesit)

Në mënyrë që të hapni një llogari të biznesit, para së gjithash, duhet të hapni një llogari personale në Paysera si drejtori i kompanisë dhe të kryeni veprimet e kërkuara për identifikim. Udhëzimet se si të kryeni identifikimin jepen këtu.

Si të hapni një llogari të biznesit?

1. Hyni në llogarinë tuaj personale, klikoni në emrin tuaj dhe ID-në e përdoruesit, dhe në menunë zbritëse, klikoni në "Hapni një llogari biznesi".

2. Zgjidhni vendin e regjistrimit të kompanisë, futni kodin e kompanisë dhe klikoni në "Kontrolloni". Një llogari do të hapet për kompaninë tuaj.

Nëse vendi i regjistrimit të ndërmarrjes nuk është midis opsioneve, zgjidhni "Vend tjetër" dhe dorëzoni dokumentet e kërkuara. Dokumentet do të kontrollohen dhe llogaria për kompaninë do të hapet në 1–3 ditë pune.

Më pas, sa herë që hyni në llogarinë tuaj, do të jeni në gjendje të klikoni në emrin tuaj dhe ID-në e përdoruesit në anën e sipërme të djathtë dhe të zgjidhni llogarinë që dëshironi të menaxhoni - atë të kompanisë ose tuajin.

Ne rekomandojmë që menjëherë të plotësoni pyetësorin e "Njihni Klientin tuaj" në mënyrë që të mund të kryeni transaksione në llogarinë tuaj. Në anën e majtë, zgjidhni Cilësimet> Cilësimet e profilit> Pyetësori KYC dhe plotësoni fushat e kërkuara.

 

Nëse nuk jeni drejtor ose person i autorizuar, duhet së pari të hapni një llogari personale, t'i nënshtroheni identifikimit dhe të siguroni një autorizim nga një noter ose të nënshkruar me një nënshkrim elektronik të kualifikuar të drejtorit, dhe ne do të hapim një llogari korporate (biznesi).

Si të paraqisni dokumentet?

1. Hyni në llogarinë tuaj personale. Në anën e majtë, zgjidhni Cilësimet> Cilësimet e profilit> Dokumentet e korporatës / aktivitetit> Ndrysho.

2. Specifikoni titullin e dokumentit si "Prokurë / letër për ndryshimin e kufijve", ngarkoni dokumentin dhe klikoni në Dorëzimin ".

3. Nëse keni më shumë se një dokument, kryeni të njëjtin veprim edhe një herë duke specifikuar emrin e dokumentit si "Tjetër".