12.06 Etiketa e Cilësisë

Etiketa e Cilësisë Paysera siguron që klienti dhe aktivitetet e tij janë të njohur për ne, janë verifikuar dhe korrespondojnë me kërkesat tona të sigurisë dhe cilësisë. Ne kemi krijuar një Etiketë të Cilësisë që përdoruesit të jenë të sigurt të blejnë mallra ose shërbime nga një faqe në internet e besuar.

Pse ia vlen të përdorni Etiketën e Cilësisë dhe Sigurisë Paysera në faqen tuaj të internetit?

Etiketa e Cilësisë është një shenjë për përdoruesit që veprimtaria juaj si tregtar është verifikuar nga administratorët e Paysera dhe pronarët e faqes së internetit janë të njohur dhe mund të kontaktohen. Etiketa e Cilësisë në faqen e internetit informon për metodat e besueshme dhe më të popullarizuara të pagesave të ofruara nga Paysera, të cilat janë në dispozicion për të gjithë klientët.

Informacioni se si të vendosni Etiketën e Cilësisë në faqen e internetit është në dispozicion në Projektet dhe Aktivitetet> Projektet e mia duke zgjedhur Cilësimet e projektit> Cilësimet e përgjithshme të projektit.