13.07. სატესტო გადახდების შესრულება

პროექტის გააქტიურებამდე თქვენ უნდა შეასრულოთ სატესტო გადახდები, რათა დარწმუნდეთ, რომ ინტეგრაცია სწორად მუშაობს და თქვენი მომხმარებლები გადახდებს წარმატებულად შესრულებენ.

სატესტო გადახდების შესასრულებლად გთხოვთ, შეიყვანოთ TEST=1 თქვენს ვებ გვერდზე ან გაააქტიუროთ სატესტო გადახდების მიღება თქვენს CMS პლაგინში.

გთხოვთ, გაიაროთ ავტორიზაცია თქვენს ინტერნეტ ბანკში > გადადით პროექტები და აქტივობები > ჩემი პროექტები > პროექტის პარამეტრები > გადახდის შეგროვების სერვისის პარამეტრები > მონიშნეთ შემდეგი ველები: სატესტო გადახდების დაშვება და მიიღეთ გადახდები ნებისმიერი სისტემიდან (შეკითხვის ვებ გვერდის მისამართი არ შემოწმდება).

სატესტო გადახდების შესრულების შემდეგ გთხოვთ, შეიყვანოთ ტესტი=0 თქვენს ვებ გვერდზე და მონიშნეთ შესაბამისი ველი.

სატესტო გადახდების შესასრულებლად არ არის სავალდებულო, რომ თქვენი პროექტი იყოს ბანკის მხრიდან დადასტურებული.