7.17. Koha e ekzekutimit te SEPA (tranfertat jo urgjente ne EUR ne vendet SEPA)

Transfertat standarde (jo urgjente) ne EUR per vendet e ZEE kryhen permes sistemit SEPA duke përdorur nje llogari IBAN

Transfertat mund te kushtojne me shume, nese banka e perfituesit nuk eshte anetare e zones SEPA .

Oraret e transfereve te parave:

Dorezuar per ekzekutim** Koha e perafert e kreditimit ne llogarine e klientit
6:45 paradite – 8:50 paradite 11:10 paradite
8:50 paradite – 9:30 paradite 11:10 paradite
9:30 paradite – 12 pasdite 13:40 pasdite
12:00 pasdite – 14:30 pasdite 16:10 pasdite
14:30 pasdite – 16:30 pasdite 17:40 pasdite
16:30 pasdite – 16:45 pasdite 17:40 pasdite
4:45 pasdite – 6:45 paradite ne diten e ardhshme te punes ne 09:00 te mengjesit

PERJASHTIM: kur transferoni para ne ditet e punes ne bankat Lituaneze Citadelė, Medicinos bankas, Šiaulių bankas, Unioni Kreditit Lituanez, Unioni i Kredive Vilnius, Regjistruesi i llogarive personale CSDL, posta Lituaneze, sherbimet Perlas, Banka Evropiane e Tregtise, Financimi i Pergjithshem, Unioni Qendror i Kredise se Bashkuar, Kredia LTL Transfertat Union, AB Mano Bankas, UAB PayRay, Unioni i Kredive "Rato", Unioni i Kredive "Saulėgrąža" dhe Unioni i Kredive "Taupa" kryhen si me poshte:

Dorezuar per ekzekutim* Perafersisht koha e kreditimit per llogarine e klientit
8:00 paradite-6:00 pasdite. deri 15 min.
6:00 pasdite-8:00 paradite 8:15 paradite