10.05 ID projektu i podpis.

Zaloguj się do Paysera

Zaloguj się na swoje konto Payseras.

ID projektu i podpis

W celu utworzenia płatnego wydarzenia, w systemie Paysera Tickets należy wpisać id projektu i hasło projektu. Te dane odnajdziesz po zalogowaniu na konto, w menu po lewej Zbierania płatności > Projekty > Ogólne ustawienia projektu.
Nie masz projektu zbierania płatności Paysera?

Jak stworzyć projekt zbierania płatności dla usługi Paysera Tickets?