9.02 Kto może zamówić kartę Visa?

Kartę płatniczą Visa mogą zamówić osoby, które ukończyły 16 lat, zarejestrowane i zidentyfikowane w systemie Paysera.

Klient powinien posiadać adres zamieszkania w kraju należącym do EOG lub zezwolenie na pobyt w kraju należącym do EOG. Jednej osobie można wydać nie więcej niż 5 kart płatniczych.

Posiadaczem karty dodatkowej może być osoba, która ukończyła 14 lat. Posiadacz karty dodatkowej dysponuje środkami dostępnymi na głównej karcie płatniczej Visa i w stosunku do niego są stosowane te same limity.

W przypadku zamówienia karty do celów biznesowych należy podać login (adres e-mail lub numer telefonu) osoby fizycznej (przedstawiciela firmy), która będzie korzystać z karty na koncie firmowym.

Karty są wydawane i dostarczane tylko w krajach EOG.