9.02 Кой може да поръча карта Visa?

Разплащателната карта Visa може да бъде поръчана от всяко лице, което е навършило 16 години и е регистрирано и идентифицирано в системата на Paysera. Клиентът трябва да има адрес на пребиваване или разрешение за пребиваване в държава от ЕИЗ.
На едно и също лице може да бъдат издадени до 5 разплащателни карти.
Притежателят на допълнителна карта трябва да има навършени поне 14 години.
Притежателят на допълнителна карта разполага със средствата на основната платежна карта Visa и за него важат същите лимити.
Ако е поръчана карта за юридическо лице, трябва да се посочи името за вход в системата (имейл адрес или телефонен номер) на физическото лице (представител на компанията), което ще използва картата.

Картите се издават и доставят само в държави от ЕИЗ.