8.04. რა ტიპის ბარათია Visa - სადებეტო თუ საკრედიტო?

ევროპული Visa ბარათი არის სადებეტო ტიპის ბარათი.

ბარათის შეკვეთისას თქვენ გაგეხსნებათ დამატებითი IBAN ანგარიში, რომელზეც აისახება საბარათე ტრანზაქციებისათვის განკუთვნილი თანხები. აღნიშნული IBAN ანგარიში განსხვავებულია  ძირითადი Paysera მიმდინარე (ანგარიშსწორების) ანგარიშისგან, რათა თქვენი სახსრების კონტროლი იყოს უფრო მოსახერხებელი და უსაფრთხო.

ბარათიდან შესაძლებელია გაიხარჯოს, მხოლოდ საბარათე IBAN ანგარიშზე არსებული ნაშთი. მას არ გააჩნია საკრედიტო ლიმიტი.