9.16 Какви такси се прилагат при плащане с карта или теглене на суми в брой от банкомат?

При плащане с картата Visa или при теглене на суми от банкомат може да се прилагат такси. Размерът на таксата зависи от държавата и валутата, в която се извършва платежната транзакция или тегленето на суми в брой.

Такси при плащане с разплащателната карта онлайн или във физически обекти:

Ако плащането е направено в държави от ЕС* в EUR валута, плащането не се таксува, то е безплатно.
Ако плащането е изпълнено в държава извън ЕС във валута, различна от EUR, таксата за операция е 0.10 EUR + 0.70 % от сумата (такса за конвертиране на валута).
Ако плащането е изпълнено в държава извън ЕС (във всички валути), таксата за транзакция е 0.10 EUR + 1.20 % от сумата (такса за конвертиране на валута).
Такси за теглене на суми в брой от банкомат:

Ако теглите от банкомат в държава в ЕС* в EUR валута, таксата за операция е само 1 EUR.
Ако теглите от банкомат в държава в ЕС, но във валута, различна от EUR, таксата за операция е 1 EUR + 1.8 % от сумата (такса за конвертиране на валута).
Ако теглите от банкомат в държава в ЕС (във всички валути),  таксата за операция е 1.50 EUR + 1.8 % % от сумата (такса за конвертиране на валута).
Всички такси за платежната карти Visa са предоставени тук.

* ЕС - държави от Европейския съюз