7.23 Më duhet një gjendje e llogarisë e konfirmuar nga "Paysera LT, UAB" me një vulë dhe nënshkrim

Një pasqyrë e konfirmuar e llogarisë mund të porositet me email në Client Service Center.

Informacioni mbi tarifat e shërbimeve jepet këtu.