13.1.01 Çfarë është shërbimi i inicimit të pagesës (PIS)?

PIS (shërbimi i inicimit të pagesës) është një metodë pagese kur paguesi për të paguar për mallra ose shërbime në internet autorizon ofruesin e shërbimit të pagesës për të hyrë në llogarinë e tyre bankare përmes bankës në internet ku ofruesi i shërbimit krijon dhe ekzekuton një transfer.