9.05 Ku do të mund të përdorë kartelën time Visa?

Kartela e pagesës Visa mund të përdoret në të gjithë botën ku pranohen kartelat Visa.

Kjo kartelë mund të përdoret për të paguar mallra dhe shërbime në internet, në pika të ndryshme fizike të shitjes, me telefon dhe për tërheqjen e parave nga ATM. Valuta kryesore e kartelës është euro, por ju mund të paguani në çdo monedhë tjetër.

Kartela Visa është pa kontakt: kur paguani shuma të vogla në pikat fizike të shitjes që kanë lexuesit e kartelave NFC, një kod PIN nuk kërkohet më, është e mjaftueshme për të vendosur kartelën tek lexuesi. Kartela mbrohet me teknologji 3-D Secure 2.0 duke siguruar një zgjidhje më të sigurt në internet.

Visa pagesës Paysera gjithashtu mund të jetë e lidhur me Google Pay, Apple Pay dhe Samsung Pay si dhe me sisteme të tilla si PayPal. Pasi kartela është e lidhur me PayPal, është e mundur të paguani përmes këtij sistemi ose të transferoni para nga ajo në një kartelë Visa.

Si ta lidhni kartelën Visa me PayPal? Mësoni më shumë rreth saj në këtë video.