24.1 Kontaktet

Shërbimi i Kujdesit ndaj Klientit përmes telefonit

+355 4 450 0800
Oraret e punës: I-V 9 AM - 5:30 PM (UTC+ (UTC+2)
Kujdesi ndaj Klientit në gjuhën shqipe.