13.1.01 Co to jest usługa inicjowania płatności (UIP)?

UIP (usługa inicjowania płatności) to metoda płatności, w której płatnik, w celu dokonania płatności za towary lub usługi online, upoważnia dostawcę usługi inicjowania płatności do połączenia się z jego rachunkiem bankowym za pośrednictwem bankowości elektronicznej, gdzie usługodawca tworzy i realizuje przelew na w imieniu płatnika.